piektdiena, 2010. gada 29. janvāris

trešdiena, 2010. gada 20. janvāris

pirmdiena, 2010. gada 18. janvāris

Ozolnieku mūzikas skola logotips

Datorsalikums: Liene Freimane
Dizaina skice: Ilze Ungure
Pasūtītājs: Ozolnieku mūzikas skola

Lielformāta reklāmas baneris

Dizains: Liene Freimane
Izpildītājs: SIA "Ais druka"
Pasūtītājs: Rota

Lielformāta reklāmas baneris

Dizains: Liene Freimane
Pasūtītājs: SIA "Torgy"